петок, декември 10, 2010

Заборав 18.06.1996

го овековечувам времето
ми умира во пргратки
соптсвеното минато

Немам моќ да пеам
и само паметам како некогаш
се вивнав

Го паметам тогашниот видок

Како бев огромна
спремам нештата
кога не ги познавав

а сега
не знам
ни да пеам


to Ania who used to be a poet 14 years ago

Нема коментари: